Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Upgrade For Custom Themes

Add Your Personal Touch

Customize the look and feel of your layout with your own colours, background images and more. To unlock this feature, get unlimited resposnes upgrade to a no risk paid plan.

Kahdeksan kysymystä työoikeudesta – testaa tietosi!

1. Onko työntekijällä oikeus kieltäytyä noudattamasta työnantajan ohjeita?
Työntekijä voi kieltäytyä noudattamasta vain sellaisia työnantajan ohjeita, jotka rikkovat lakia.
Työntekijä voi kieltäytyä töistä, jotka eivät ole hänen työsopimuksensa mukaisia.
Direktio-oikeus on vahva, työnantajan ohjeita tulee aina noudattaa.
2. Haluamme järjestellä yrityksessä työtehtäviä uudelleen ja siirtää työntekijän toisiin tehtäviin. Työntekijä vastustaa muutosta ja vetoaa siihen, että hänen työsopimuksessaan on sovittu tietty toimenkuva. Voidaanko muutos toteuttaa?
Työntekijän työtehtäviä voi muuttaa työnantajan direktio-oikeudella, kunhan palkkaa ei alenneta.
Työtehtävien muuttaminen muuksi kuin mistä työsopimuksessa on sovit­tu edellyttää aina irtisanomisperustetta, mikäli toimenkuvasta ei päästä sopimukseen.
3. Lääkärintodistuksessa ei näy diagnoosia. Voimmeko pyytää todistuksen, jossa diagnoosi näkyy vai loukkaako tämä yksityisyyden suojaa?
Ette, työkyvyttömyydestä kertova lääkärintodistus riittää.
Kyllä, voitte aina pyytää lääkärintodistuksen, jossa näkyy diagnoositiedot.
4. Työntekijä on ilmoittanut, että hänen isänsä on saanut sydäninfarktin ja että tämä tarvitsee toisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa. Työntekijä on ilmoittanut olevansa tämän vuoksi poissa työstä kolme viikkoa. Onko hänellä tähän oikeus?
Muutaman päivän poissaoloon hänellä on oikeus, mutta ei pyydettyyn kolmen viikon.
Työntekijällä on oikeus olla poissa pyydetyt kolme viikkoa, mutta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.
Oman vanhemman hoitamiseksi ei voi saada vapaata.
5. Onko työmatkaan käytetty aika työaikaa?
Kyllä, jos työmatka on työntekijälle pakollinen.
Työmatkoihin käytettyä aikaa ei lasketa osaksi työaikaa, ellei työmatka ole samalla työsuoritus.
Laissa on nimenomainen määräys, ettei työmatkaa lasketa työajaksi missään tapauksessa.
6. Voiko työsuojeluvaltuutettu hoitaa työsuojeluasioita työajalla?
Kyllä, työnantaja ei voi kieltää tätä missään tilanteessa.
Ei, jos työnantaja ei anna tähän lupaa.
Kyllä, ellei työnantajalla ole pätevää syytä kieltämiselle.
7. Onko lomaraha/lomaltapaluuraha kaikille kuuluva lakimääräinen oikeus?
Kyllä on.
Ei ole. Lomarahan maksamisvelvollisuus perustuu työehtosopimukseen.
8. Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä, ennen kuin työsuhde päätetään. Onko kuulemisvelvollisuus täytetty, vaikka työntekijä ei saavu paikalle?
Työnantajalla ei ole neuvotteluvelvollisuutta, vaan riittää, että työntekijälle on tosiasiallisesti varattu tilaisuus tulla kuulluksi.
Kuulemisvelvollisuutta ei ole täytetty, ennen kuin työntekijää on kuultu.
{"name":"Kahdeksan kysymystä työoikeudesta – testaa tietosi! - Take the Quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QWI1AFI","txt":"Kysymys 1: Onko työntekijällä oikeus kieltäytyä noudattamasta työnantajan ohjeita?, Kysymys 2: Haluamme järjestellä yrityksessä työtehtäviä uudelleen ja siirtää työntekijän toisiin tehtäviin. Työntekijä vastustaa muutosta ja vetoaa siihen, että hänen työsopimuksessaan on sovittu tietty toimenkuva. Voidaanko muutos toteuttaa?, Kysymys 3: Lääkärintodistuksessa ei näy diagnoosia. Voimmeko pyytää todistuksen, jossa diagnoosi näkyy vai loukkaako tämä yksityisyyden suojaa?","img":"https://cdn.poll-maker.com/38-1272082/kammen-kieltaytyminen.jpg?sz=1200-00000012441000005300"}