Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Wojny z Turcją część 1

Władcy Turcji w XVII wieku nosili tytuł...
sułtana
chana
cara
atamana
Władcy Turcji mieli wtedy władzę...
nieograniczoną
niewielką
Jedną z przyczyn wojen polsko - tureckich w XVII wieku była rywalizacja o wpływy polityczne...
na Litwie
na Łotwie
na Mołdawii
na Białorusi
Podlegający Turcji Tatarzy w czasie najazdów na Polskę porywali ludzi.
prawda
fałsz
Niewola turecka lub tatarska nosiła nazwę ... .
haracz
jasyr
okup
pańszczyzna
Porwanych kilkuletnich chłopców wychowywano w ślepym posłuszeństwie, nawracano na islam i szkolono na doskonałych żołnierzy zwanych ... .
pachołkami
kozakami
pospólstwem
janczarami
Inną przyczyną wojen Polski z Turcją były rabunkowe wypady na ten kraj z ziem polskich organizowane przez ... .
kozaków
flisaków
muszkieterów
husarzy
Pierwsza wielka bitwa w wojnie polsko - tureckiej odbyła się w 1620 roku pod ... .
Kamieńcem Podolskim
Cecorą
Chocimiem
Wojskami polskimi w tej bitwie dowodził hetman ...
Jan Zamoyski
Jan Karol Chodkiewicz
Stanisław Koniecpolski
Stanisław Żółkiewski
W obliczu groźby najazdu tureckiego na Polskę sejm Rzeczypospolitej postanowił ... .
podnieść podatki na wzmocnienie armii
zapłacić Turcji olbrzymi okup
ogłosić kapitulację
Email:
0
{"name":"Wojny z Turcją część 1", "url":"https://www.quiz-maker.com/QUSWZG5K7","txt":"Władcy Turcji w XVII wieku nosili tytuł..., Władcy Turcji mieli wtedy władzę..., Jedną z przyczyn wojen polsko - tureckich w XVII wieku była rywalizacja o wpływy polityczne...","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker