Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Koks mokytojas būtum?

 
Įdomu, kaip Tau sektųsi dirbti mokykloje? Kokiu mokytoju būtum?
 
Užpildyk testą ir sužinok!* Užtruksi vos 5 minutes!
 
Prie kiekvieno teiginio rasi keturis pasirinkimo variantus:
1. Nesutinku
2. Iš dalies nesutinku
3. Iš dalies sutinku
4. Sutinku
 
Įdėmiai perskaityk kiekvieną teiginį ir pasirink, kiek su juo sutinki. 
 
Sėkmės!
 
*Šis testas nėra mokslinis įrankis, kuris patikimai nustatytų Tavo asmenybės bruožus! Tad savo rezultatus kviečiame priimti su šypsena 😊
 
 
Įdomu, kaip Tau sektųsi dirbti mokykloje? Kokiu mokytoju būtum?
 
Užpildyk testą ir sužinok!* Užtruksi vos 5 minutes!
 
Prie kiekvieno teiginio rasi keturis pasirinkimo variantus:
1. Nesutinku
2. Iš dalies nesutinku
3. Iš dalies sutinku
4. Sutinku
 
Įdėmiai perskaityk kiekvieną teiginį ir pasirink, kiek su juo sutinki. 
 
Sėkmės!
 
*Šis testas nėra mokslinis įrankis, kuris patikimai nustatytų Tavo asmenybės bruožus! Tad savo rezultatus kviečiame priimti su šypsena 😊
 
 
 
 
 
 
 
Man patiktų stovėti prieš pilną mokinių klasę
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Priimant sprendimus dažniau remiuosi savo turima patirtimi, o ne spėjimais, kaip galėtų būti
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Man būtų labai svarbu, kad mano kabinetas būtų tvarkingas ir jame visi daiktai turėtų savo vietą
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad greitai ir lengvai rasčiau kalbą su savo naujais mokiniais
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Man lengva suprasti, kaip jaučiasi kiti žmonės
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad faktai yra svarbiau nei jausmai
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad laiko ir darbų planavimas nėra stiprioji mano pusė
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad bendravimas su mokiniais manęs nevargintų
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Aš lengvai ir greitai pastebiu net mažiausius pokyčius man pažįstamoje aplinkoje 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Tam, kad gerai pailsėčiau, man reikia laiko vienumoje
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad laiko patikrintos užduotys yra pranašesnės už inovatyvius, bet dar nebandytus metodus
1
2
3
4
Nesutinku Sutinku
 
 
 
 
 
 
Man būtų sunku parašyti neigiamą pažymį geram mokiniui, kurį mėgstu 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Dažniausiai man pavyksta laikytis savo sukurto plano
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Susidūrus su problema, pirmiausia ieškau jos sprendimo būdų, tik vėliau galvoju, kaip ji verčia mane jaustis
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Visi mano daiktai turi savo vietą, tad beveik niekada neužtrunku jų ieškodamas
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad man nekiltų sunkumų sklandžiai dėstyti savo mintis priešais klasę 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Mokykloje dažnai "gaudydavau varnas", t.y., užsisvajodavau pamokų metu
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad būti teisingam yra geriau nei būti mėgstamam mokinių
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Mano kelionės dažniau paremtos spontaniškais sprendimais, o ne išankstiniu planu 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Man lengva rasti bendrą kalbą su mažai pažįstamais žmonėmis
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Man patinka generuoti naujas ir įdomias idėjas
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Aš retai svajoju 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Kartais nutyliu faktus vien dėl to, kad ko nors neįžeisčiau ar nenuliūdinčiau
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Neperskaityti laiškai ar žinutės man nekelia įtampos, tad neskubu į jas atsakyti 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Kiti žmonės mane neretai vadina praktišku žmogumi
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Būdamas tarp menkai pažįstamų žmonių dažniausiai būnu nekalbus
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Esu tas žmogus, kuris nuolat generuoja ir siūlo originalias, kūrybiškas idėjas 
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Man įdomiau skaityti praktines, o ne filosofines knygas
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad rašydamas pažymius lengvai atsiribočiau nuo minčių, kaip jie paveiks mokinius
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Retai pirmas pradedu pokalbį su nepažįstamu žmogumi
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Tikiu, kad pamokų metu man lengvai sektųsi improvizuoti ir ieškoti išeičių net iš sudėtingų situacijų
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad klasėje pirmiausia dėmesį reikėtų skirti mokinių mokymuisi, o tik po to jaukiai atmosferai
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Beveik niekada nevėluodavau atsiskaityti užduočių mokykloje ir / ar universitete
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad individualus darbas yra pranašesnis už grupines užduotis
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Man būtų svarbiau, kad mano pamokoje mokiniai gerai jaustųsi, o ne kad ką nors konkretaus išmoktų
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
 
 
 
 
 
 
Manau, kad svarbiausia geros pamokos dalis - aiškus pamokos planas
1
2
3
4
NesutinkuSutinku
{"name":"Koks mokytojas būtum?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QU01F03","txt":"Įdomu, kaip Tau sektųsi dirbti mokykloje? Kokiu mokytoju būtum?   Užpildyk testą ir sužinok!* Užtruksi vos 5 minutes!   Prie kiekvieno teiginio rasi keturis pasirinkimo variantus: 1. Nesutinku 2. Iš dalies nesutinku 3. Iš dalies sutinku 4. Sutinku   Įdėmiai perskaityk kiekvieną teiginį ir pasirink, kiek su juo sutinki.    Sėkmės!   *Šis testas nėra mokslinis įrankis, kuris patikimai nustatytų Tavo asmenybės bruožus! Tad savo rezultatus kviečiame priimti su šypsena 😊, Man patiktų stovėti prieš pilną mokinių klasę, Priimant sprendimus dažniau remiuosi savo turima patirtimi, o ne spėjimais, kaip galėtų būti","img":"https://cdn.poll-maker.com/59-2392306/copy-of-untitled.png?sz=1200"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker