Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Use the webs #1 rated Free Survey Maker

Chestionar atitudini sociale fata de sine

Acest chestionar evaluează atitudinea celorlalți față de noi înșine. Modul cum ne percep ceilalți în raport cu anumite situații, ne pot pune adesea în situații umilitoare.
 
Aflați din următorul chestionar, care este unul anonim și durează aproximativ 4 minute, dacă  comportamentul anumitor persoane față de dumneavoastră  v-a pus în situții înjositoare, respectiv ce anume puteți să faceți în aceste momente.  Este posibil ca aceste persoane să creadă anumite lucruri despre dumneavoastră însă fără ca acestea să fie adevărate.
Acest chestionar evaluează atitudinea celorlalți față de noi înșine. Modul cum ne percep ceilalți în raport cu anumite situații, ne pot pune adesea în situații umilitoare.
 
Aflați din următorul chestionar, care este unul anonim și durează aproximativ 4 minute, dacă  comportamentul anumitor persoane față de dumneavoastră  v-a pus în situții înjositoare, respectiv ce anume puteți să faceți în aceste momente.  Este posibil ca aceste persoane să creadă anumite lucruri despre dumneavoastră însă fără ca acestea să fie adevărate.
Vârsta dvs:
Sex
F
M
Etnia:
român
maghiar
rom
Aveți membrii în întreținere?
Nu
Da
Câți?
Cu ce sumă rămâneți lunar după achitarea utilităților și cele necesare pentru gospodărie?
cu datorii
cu nimic
sub 100 RON
peste 100 RON
Considerați că vi s-a încălcat vreodată dreptul la viața privată pe motive discriminatorii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată) ?
Da
Nu
Ați fost refuzată la un interviu de angajatori pe motive discriminatorii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată)?
Da
Nu
La instituția unde lucrați, ași fost tratat diferit în mod negativ de alte persoane pe motive discriminatorii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată)?
Da
Nu
La spital, ați fost tratat diferit în mod negativ de personal pe motive discriminatorii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată)?
Da
Nu
Vi s-a întâmplat vreodată să fiți exclus dintr-un anume grup, fie el formal sau informal, pe motive discriminatorii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată)?
Da
Nu
Vi s-au adresat în comunitatea în care trăiți, bancuri răutăcioase, porecle jignitoare, vorbe urâte, pe motive discriminatorii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată)?
Da
Nu
{"name":"Chestionar atitudini sociale fata de sine - Take the Quiz", "url":"http://www.poll-maker.com/QSJUVI8","txt":"Acest chestionar evaluează atitudinea celorlalți față de noi înșine. Modul cum ne percep ceilalți în raport cu anumite situații, ne pot pune adesea în situații umilitoare.\n \nAflați din următorul chestionar, care este unul anonim și durează aproximativ 4 minute, dacă  comportamentul anumitor persoane față de dumneavoastră  v-a pus în situții înjositoare, respectiv ce anume puteți să faceți în aceste momente.  Este posibil ca aceste persoane să creadă anumite lucruri despre dumneavoastră însă fără ca acestea să fie adevărate., Vârsta dvs:, Sex","img":"http://cdn.poll-maker.com/281148/pizap-com14618378975581.jpg?sz=1200-020028062053"}