Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Европейска седмица на професионалните умения

Какво според вас означава ПОО?
Практикуване на основно образование
Професионално образование и обучение
Проверено образователно обучение
Кой може да участва в ПОО?
Млади хора
Ученици
Всеки
Тези, които търсят промяна в кариерата
Коя от тези професии може да бъде възможна, като следвате ПОО?
Моден дизайнер
ИТ професионалист
Готвач
Всичко това
Знаете ли колко хора си намират работа след завършване на ПОО?
1 от 5
2 от 5
3 от 5
4 от 5
Коя държава от ЕС има най-висок процент на заетост за завършилите ПОО?
Швеция
Германия
Люксембург
Малта
През последните 5 години увеличаваха ли се или намаляваха работните места, изискващи средно и висше образование?
Увеличаваха се
намаляваха
Вярно или грешно? Повече хора на възраст 25-64 години в ЕС участват в ПОО за повишаване на квалификацията или преквалификация.
Вярно
Грешно
Началото на икономическото образование в Кърджали се поставя през
1961
1963
1975
1979
Какво е УТФ?
учебно-тренировъчна фирма
място за практическо обучение чрез симулация на предприятие
учебно предприятие, в което се придобиват професионални и технически умения, умения за работа в екип, успешна комуникация, управление на времето и др.
всички посочени
0
{"name":"Европейска седмица на професионалните умения", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q7YRXX30S","txt":"Какво според вас означава ПОО?, Кой може да участва в ПОО?, Please enter your email address","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker