Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Glasajte za najbolje omladinske Bh filmove snimljene na VIVA ŠKOLI FILMA 2019.
Film sa najviše glasova osvaja nagradu publike na VIVA FILM FESTIVALU 2019.

Name:
01. Kreševo neopisivo dok ga ne doživiš - Kreševo
02. Moja strana priče - Sarajevo
03. Pijun - Istočno Sarajevo
04. Ulicama srebrenog grada - Srebrenica
05. Đe je to - Bosanski Petrovac
06. Da! - Prijedor
07. Djevojačka pećina - Kladanj
08. Naša tajna priča - Lukavac
09. Različiti a jednaki - Prnjavor
10. ‘Ta će on?! - Stolac
11. Odustajanje nije opcija - Sokolac
12. Ostajmo! - Jajce
13. Hvala! - Busovača
14. Sve što imam, nosim sa sobom - Visoko
15. Ljubav u Kasabi - Višegrad
16. Čarobni kamen - Mostar
17. Moj zavičaj Kiseljak - Kiseljak

Results

10615 Votes in 658 days
Created 4th September 2019 - 0:42 AM

Results Breakdown - Part 2 / 6

01. Kreševo neopisivo dok ga ne doživiš - Kreševo
269
3%
02. Moja strana priče - Sarajevo
182
2%
03. Pijun - Istočno Sarajevo
210
2%
04. Ulicama srebrenog grada - Srebrenica
31
0%
05. Đe je to - Bosanski Petrovac
445
4%
06. Da! - Prijedor
41
0%
07. Djevojačka pećina - Kladanj
1706
16%
08. Naša tajna priča - Lukavac
285
3%
09. Različiti a jednaki - Prnjavor
485
5%
10. ‘Ta će on?! - Stolac
180
2%
11. Odustajanje nije opcija - Sokolac
28
0%
12. Ostajmo! - Jajce
213
2%
13. Hvala! - Busovača
432
4%
14. Sve što imam, nosim sa sobom - Visoko
3392
32%
15. Ljubav u Kasabi - Višegrad
2306
22%
16. Čarobni kamen - Mostar
198
2%
17. Moj zavičaj Kiseljak - Kiseljak
212
2%
Report Poll

Geographical Breakdown - Part 5 / 6

Comments

Share This Poll

Tools: Quiz Maker | Survey Maker