Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Anketa: ako ďalej v pomenovávaní povolaní?

Zachovať súčasný stav (sestra / praktická sestra)
Zaviesť pojem "registrovaná sestra"
Zrušiť pojem "praktická sestra" a vrátiť sa k zdravotníckym asistentom

Results

64 Votes in 212 days
Created 25th June 2018 - 6:29 PM

Results Breakdown - Part 2 / 6

Zachovať súčasný stav (sestra / praktická sestra)
12
19%
Zaviesť pojem "registrovaná sestra"
11
17%
Zrušiť pojem "praktická sestra" a vrátiť sa k zdravotníckym asistentom
41
64%
Report Poll

Geographical Breakdown - Part 5 / 6

Comments

Share This Poll