Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Muzički kviz 2

Kako se nazivaju tačkice ispod ili iznad nota?
legato
staccato
ligatura
forte
Tačkice ispod ili iznad note su znaci koji ukazuju da...
treba svirati povezano
treba svirati veselo
treba svirati kratko i odvojeno
da treba svirati tiho
Plavom bojom su obeležene oznake za...
dinamiku
artikulaciju
brzinu
ritam
Kako se naziva oznaka za postepeno pojačavanje jačine zvuka?
decrescendo
legato
pianissimo
crescendo
Decrescendo je oznaka za...
postepeno pojačavanje jačine zvuka
postepeno stišavanje jačine zvuka
kratko, odvojeno sviranje
povezano sviranje
Oznaka 8va ukazuje da...
treba svirati za oktavu više
treba svirati za oktavu niže
treba svirati najtiše moguće
treba svirati najglasnije moguće
Kako se zove ova vrsta artikulacije koja se obeležava lukom?
staccato
legato
portato
repeticija
Kako se naziva ova ritmička figura?
sinkopa
repeticija
punktirani ritam
triola
0
{"name":"Muzički kviz 2", "url":"https://www.quiz-maker.com/QZZ9Q3H","txt":"Kako se nazivaju tačkice ispod ili iznad nota?, Tačkice ispod ili iznad note su znaci koji ukazuju da..., Plavom bojom su obeležene oznake za...","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1920159/staccato-dots.png?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker