Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Lederquiz: Test kunnskapene dine om ansettelse

Før du ansetter i en ledig stilling krever loven at du.........
Foretar en ekstern utlysning av stillingen med minst 14 dagers søknadsfrist
Informerer innleide arbeidstakere i virksomheten om den ledige stillingen
Gjennomfører informasjonsmøte med deltidsansatte om den ledige stillingen
En av dine ansatte har jobbet hos deg i to måneder uten skriftlig arbeidsavtale. Nå har hun takket ja til et annet jobbtilbud og gir deg beskjed om at hun begynner i ny stilling til mandag. Kan hun det?
Ja, så lenge det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale kan arbeidstakeren fratre uten oppsigelsestid
Nei, selv om det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale vil det gjelde en oppsigelsestid på 14 dager i prøvetiden på 6 måneder
Nei, selv om det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale gjelder det en oppsigelsestid på en måned regnet fra den første i måneden etter at hun sier opp
En arbeidsavtale må inneholde følgende om arbeidstakers arbeidstid!
Informasjon om lengden på den daglige og ukentlige arbeidstid
Informasjon om lengden og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid
Informasjon om lengden på den daglige eller ukentlige arbeidstid
Informasjon om lengden på den ukentlige arbeidstiden
Kan du spørre en referanseperson om omfanget på en jobbsøkers tidligere sykefravær?
Ja!
Nei!
En av påstandene nedenfor er feil - hvilken?
En arbeidstaker som er innleid fra vikarbyrå pga sykefravær, kan kreve fast ansettelse hos innleier etter 3 års sammehengende innleie
I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan det på visse vilkår avtales utvidet adgang til innleie med tillitsvalgt
Dersom det skal benyttes innleie fra vikarbyrå i mer enn 6 måneder så må vilkårene for midlertidig ansettelse være oppfylt
I hvilke situasjoner kan du ansette en person midlertidig på åremål?
Der arbeidstaker skal være øverste leder i virksomheten
Der arbeidstaker skal ansettes i en ledende stilling i virksomheten
Der arbeidstaker og arbeidsgiver inngår skriftlig avtale om åremål
En arbeidssøker som mener at han/hun ikke har fått jobben på grunn av diskriminering kan etter arbeidsmiljøloven og øvrige diskrimineringslover ...
Kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner den som fikk jobben har
Klage saken inn til Tvisteløsningsnemnda
Kreve at arbeidsgiver skriftlig begrunner hvorfor vedkommende ikke fikk jobben
0
{"name":"Lederquiz: Test kunnskapene dine om ansettelse", "url":"https://www.quiz-maker.com/QYV9RTZ","txt":"Før du ansetter i en ledig stilling krever loven at du........., En av dine ansatte har jobbet hos deg i to måneder uten skriftlig arbeidsavtale. Nå har hun takket ja til et annet jobbtilbud og gir deg beskjed om at hun begynner i ny stilling til mandag. Kan hun det?, En arbeidsavtale må inneholde følgende om arbeidstakers arbeidstid!","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}