Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Test je taalkennis met 5 korte vraagjes

Wat is juist?
Luidop
Hardop
Allebei
Welke uitdrukking is de juiste?
Vast en zeker
Zeker en vast
Dit mag allebei
Duid de juiste werkwoordsvervoeging aan:
Wat houdt je tegen?
Wat houd je tegen?
Duid de juiste spelling aan:
Peper- en zoutstel
Peper-en-zoutstel
Peper en zoutstel
Verengelste werkwoorden! Welke spelling is correct?
ge-updated
geüpdated
upgedate
geupdate
geüpdatet
{"name":"Test je taalkennis met 5 korte vraagjes", "url":"https://www.quiz-maker.com/QYCVBXA","txt":"Wat is juist?, Welke uitdrukking is de juiste?, Duid de juiste werkwoordsvervoeging aan:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker