Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Ką žinote apie Lietuvos Steigiamąjį Seimą?

Lietuvių kalbos institutas kviečia prisiminti Lietuvos Steigiamojo Seimo, kuriam šiemet sukanka 100 metų, reikšmę ir atsakyti į 10 (ne)lengvų testo klausimų.

Kada įvyko pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis?
1919 m. liepos 3 d.
1920 m. gegužės 15 d.
1944 m. spalio 2 d.
1990 m. kovo 11 d.
Kokioje įdomioje vietoje įvyko pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis?
Kauno miesto teatre
Kauno rotušėje
Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje
Šiaulių kino teatre
Kiek narių sudarė Lietuvos Steigiamąjį Seimą?
77
99
112
141
Koks ypatingas asmuo ėjo Lietuvos Steigiamojo Seimo Pirmininko pareigas?
Motiejus Valančius
Aleksandras Stulginskis
Kipras Petrauskas
Juozas Žlabys-Žengė
Kas sudarė Lietuvos Steigiamojo Seimo frakcijų daugumą?
Lietuvos krikščionių demokratų blokas
Valstiečių liaudininkų blokas
Socialdemokratų frakcija
Žydų frakcija
Kokių tautinių mažumų atstovai pateko į Lietuvos Steigiamąjį Seimą?
Lenkai ir žydai
Rusai ir vokiečiai
Lenkai, vokiečiai ir žydai
Prancūzai ir lenkai
Ar moterys turėjo teisę dalyvauti Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimuose?
Galėjo ir balsuoti, ir dalyvauti
Galėjo tik balsuoti
Galėjo tik dalyvauti
Negalėjo nei balsuoti, nei dalyvauti
Kokias kalbas Lietuvos Steigiamasis Seimas įteisino kaip valstybines?
Lietuvių
Lietuvių ir lenkų
Lietuvių, lenkų ir vokiečių
Rusų
Kokia valiuta Lietuvos Steigiamojo Seimo nutarimu įvesta Lietuvoje?
Auksinas
Markė
Krona
Litas
Lietuvos Steigiamasis Seimas nusprendė, kad Lietuva yra…
Policinė valstybė
Demokratinė respublika
Prezidentinė respublika
Diktatūrinė valstybė
0
{"name":"Ką žinote apie Lietuvos Steigiamąjį Seimą? Lietuvių kalbos institutas kviečia prisiminti Lietuvos Steigiamojo Seimo, kuriam šiemet sukanka 100 metų, reikšmę ir atsakyti į 10 (ne)lengvų testo klausimų.", "url":"https://www.quiz-maker.com/QWRIIFY","txt":"Kada įvyko pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis?, Kokioje įdomioje vietoje įvyko pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis?, Kiek narių sudarė Lietuvos Steigiamąjį Seimą?","img":"https://cdn.poll-maker.com/53-2016675/getfile.jpeg?sz=1200-00000018511000005300"}