Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

KVÍZ: Zászlószimbolika - 2. rész

Az előzőhöz hasonlóan ebben a kvízben is zászlók és címerek szimbolikus jelentéséről fogunk téged kérdezni.
Készen állsz? Íme az első kérdés!
 
1. Miért pont piros-fehér-zöld a nemzeti lobogónk?
0%
0
A nemzeti címer második mezejének színei miatt
0%
0
A piros és a fehér a nemzeti címer első mezejének színei miatt, a zöld pedig az Alföld miatt
0%
0
A huszáregyenruha színei miatt
0%
0
A negyvennyolcas forradalmi zászló miatt
2. Mit jelképez az erdélyi címeren látható hét vörös torony?
A Zsigmond-féle végvárrendszer hét erdélyi erődjét
A hét szász széket
A hét legfontosabb erdélyi várost
Gyulafehérvár bástyáit
3. Válaszd ki azokat a szláv nyelvű országokat, melyeknek NEM a fent látható szláv nyelvi zászlótípus szerint alakult ki a nemzeti lobogójuk!
Oroszország
Ukrajna
Szlovákia
Lengyelország
Szerbia
Fehéroroszország
4. Kék színezetű mezőn arany fémezetű liliomok:
mit jelképeznek Magyarország 14. századi királyi lobogóján?
Francia befolyást
A liliom szeretetét
Az uralkodó Anjou-dinasztiát
Az Árpád-ház franciaországi uralmát
5. Mit jelképez Mátyás király zászlajában a kétfarkú koronás oroszlán?
(negyedik mező)
A Kárpátok bércein élő hegyioroszlánokat
Csehországot
Ausztriát
A római virtust
6. Miért ül egy lengyel jelkép II. Lajos magyar és cseh király zászlaján?
(középső mező, lengyel sas)
Mert Lengyelországnak is a királya volt
Mert lengyel volt az anyanyelve
Mert a lengyel-litván Jagelló-dinasztiából származott, melynek ez volt a címerállata
Az nem lengyel jelkép
7. Mit szimbolizál az Osztrák-Magyar Monarchia zászlaja?
Az "oszthatatlan és elválaszthatatlan" köteléket a két ország között
Az egyenlőséget a két ország között
Viszályt a két ország között
Nem szimbolizál semmit, csupán egy jelentés nélküli összetétel
0
{"name":"KVÍZ: Zászlószimbolika - 2. rész", "url":"https://www.quiz-maker.com/QWOYYXECK","txt":"Az előzőhöz hasonlóan ebben a kvízben is zászlók és címerek szimbolikus jelentéséről fogunk téged kérdezni. Készen állsz? Íme az első kérdés!   1. Miért pont piros-fehér-zöld a nemzeti lobogónk?, 2. Mit jelképez az erdélyi címeren látható hét vörös torony?, 3. Válaszd ki azokat a szláv nyelvű országokat, melyeknek NEM a fent látható szláv nyelvi zászlótípus szerint alakult ki a nemzeti lobogójuk!","img":"https://cdn.poll-maker.com/66-2891314/magyar.png?sz=1200"}
Tools: Quiz Maker