Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

DAN ŠKOLE

ŠKOLA U ODRI JE ...
OSNOVNA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
NE POSTOJI
KOLIKO JE STARA OŠ ODRA?
267 GODINA
73 GODINA
161 GODINA
135 GODINA
SADAŠNJI RAVNATELJ OŠ ODRE JE VLADIMIR GALOVIĆ.
TOČNO
NETOČNO
ŠTO JE DANAS(18.4.2020.)?
DAN ŠKOLE
DAN OTVORENIH VRATA
KOJE JE GODINE RENOVIRANA OŠ ODRA?
1998.
2002.
2018.
2015.
0
{"name":"DAN ŠKOLE", "url":"https://www.quiz-maker.com/QV7119M","txt":"ŠKOLA U ODRI JE ..., KOLIKO JE STARA OŠ ODRA?, SADAŠNJI RAVNATELJ OŠ ODRE JE VLADIMIR GALOVIĆ.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker