Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

ENQUESTA PER FOMENTAR L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I RECLAMAR UN SERVEI AJUSTATAT A LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

1- GÈNERE
Dona
Home
2- EDAT
3- NUCLI DE RESIDÈNCIA
Can Lluch
Can Via
Casc Antic
Cesalpina
Colònia Güell
La Pineda
Pla de les Vinyes
Sant Roc
4- QUIN ÉS EL MOTIU DEL DESPLAÇAMENT ? (pots escollir més d'una resposta)
Treball
Compres
Portar canalla a l'escola/institut
Estudis
Altres gestions (metge, administratives, ...)
Altres... (qualsevol que no sigui les anteriors)
POBLACIÓ DE DESTINACIÓ (o ZONA)
HORARI APROXIMAT DE SORTIDA (pots escollir més d'una resposta)
Entre les 5:00 i les 7:00
Entre les 7:00 i les 9:00
Entre les 9:00 i les 11:00
Entre les 11:00 i les 13:00
Entre les 13:00 i les 15:00
Entre les 15:00 i les 17:00
Entre les 17:00 i les 19:00
Entre les 19:00 i les 21:00
Entre les 21:00 i les 23:00
Entre les 23:00 i la 1:00
Entre la 1:00 i les 5:00
QUINA ÉS LA MILLOR COMBINACIÓ QUE TENS ACTUALMENT ? (pots escollir més d'una resposta)
Cotxe o moto
Ferrocarrils (FGC)
BUS L-76
BUS L-61
BUS nocturn
Renfe
Metro
Bicicleta
Caminant
Tramvia
DE LES RESPOSTES ANTERIORS, QUIN DESPLAÇAMENT FAS? (origen i destí, inclosos els trasbordaments)
UTILITZES EL TRANSPORT PÚBLIC ?
Sempre
Sovint
De vegades
Mai
QUINS INCONVENIENTS TÉ ?
QUINES MILLORES PROPOSES ?
COMENTARIS O PREGUNTES (en aquest apartat pots fer qualsevol comentari, dubte o consulta que vulguis relacionada amb el tema de la mobilitat a Santa Coloma de Cervelló))
{"name":"ENQUESTA PER FOMENTAR L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I RECLAMAR UN SERVEI AJUSTATAT A LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ - Take the Quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QUUG3UR","txt":"1- GÈNERE, 2- EDAT, 3- NUCLI DE RESIDÈNCIA","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}