Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Стрессийн тест
stress4 ok
 

Таны нас
Таны хүйс
Эрэгтэй
Эмэгтэй

Та стресстээд байна уу? Стресст орсон эсэхээ тогтоох хэрэгцээ танд гарсан юм биш биз? Энэхүү тест нь таныг стресстэй байгаа эсэхийг тогтоох хамгийн богино хувилбарын тест юм. 

Заавар: Тестийг ганцаараа тайван байх орчинд бөглөхийг хичээгээрэй. Хариултыг сонгохдоо өөрт хамгийн их тохирч байгаа хувилбарыг сонгоно уу. Өнгөрсөн 4 долоо хоног буюу 1 сарын турш доорх мэдрэмжүүд төрж байсан эсэх, хэр удаан үргэжилсэн эсэхийг бодож хариулаарай.

 

Та стресстээд байна уу? Стресст орсон эсэхээ тогтоох хэрэгцээ танд гарсан юм биш биз? Энэхүү тест нь таныг стресстэй байгаа эсэхийг тогтоох хамгийн богино хувилбарын тест юм. 

Заавар: Тестийг ганцаараа тайван байх орчинд бөглөхийг хичээгээрэй. Хариултыг сонгохдоо өөрт хамгийн их тохирч байгаа хувилбарыг сонгоно уу. Өнгөрсөн 4 долоо хоног буюу 1 сарын турш доорх мэдрэмжүүд төрж байсан эсэх, хэр удаан үргэжилсэн эсэхийг бодож хариулаарай.

 
1. Өнгөрсөн 1 сарын турш олон асуудлууд бөөгнөрөн та тэрхүү асуудлуудыг даван туулж чадахгүй мэт мэдрэмж төрж байсан уу?
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Үргэлж
2. Сүүлийн 1 сарын турш болж байгаа үйл явдлуудыг хянаж чадахгүй, хяналтандаа байлгаж чадахгүйгээс болж уурлаж уцаарласан уу?
1. Огт үгүй
2. Хааяа ганц нэг удаа
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Байнга
3. Сүүлийн 1 сарын турш болсон бүх зүйлийг хяналтандаа байлгаж чадаж байна гэсэн мэдрэмж төрсөн үү?
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Үргэлж
4. Өөрийг тань уурлуулж цухалдуулсан, амьдралд тань тохиолдож байгаа үйл явдалуудыг сүүлийн 1 сарын турш хянаж чадаж байсан уу?
1. Огт чадаагүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Дандаа
5. Та өөрийн хийх ёстой бүх зүйлээ хийж чадахгүй, гүйцэтгэж чадахгүй байгаагаа сүүлийн 1 сарын турш мэдэрсэн үү?
1. Огт мэдрээгүй
2. Бага зэрэг мэдэрсэн
3. Заримдаа мэдэрсэн
4.Ихэвчлэн мэдэрч байсан
5. Үргэлж мэдэрч байсан
6. Зарим зүйлс таны хүссэнээр болохгүй байгааг сүүлийн 1 сарын хугацаанд мэдэрсэн үү?
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Дандаа
7. Та өөрийн хувийн асуудлыг зохицуулж чаддаг чадвартаа итгэл төгс байдаг уу?
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Дандаа
8. Та өөрийгөө нервтэж стрессдсэн гэж сүүлийн 1 сарын хугацаанд хэр их мэдэрсэн бэ?
1. Огт мэдрээгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Үргэлж мэдэрсэн
9. Хичээгээд хичээгээд өөрийн амьдралын маш чухал зүйлсийг хянаж зохицуулж чадахгүй байгаагаа сүүлийн 1 сарын хугацаанд хэр хүчтэй мэдэрсэн бэ?
1.Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Дандаа
10. Ямар нэгэн гэнэтийн тооцоолоогүй зүйл сүүлийн 1 сарын болон түүнээс дээш хугацаанд тохиолдоход та хэр их уурлаж уцаарласан бэ?
1.Огт уцаарлаагүй
2. Бараг уцаарлаагүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн уцаарлаж байсан
5. Байнга уцаартай байгаа
Email:
{"name":"Стрессийн тест", "url":"https://www.quiz-maker.com/QROLT5N","txt":"Нэрээ бичнэ үү. Фонд солих боломжгүй бол латинаар үсгээр бичиж болно., Төрсөн он сар, Өөрийн тань хүйс","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker