Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Koji ste tip profesora?

Što najviše volite na faksu?
Seminare
Predavanja
Vježbe
Terensku nastavu
Kakav način poučavanja vam je najdraži?
PowerPoint prezentacije
Praktični zadaci
Poučavanje na temelju primjera iz života
Slušanje bez interakcije
Što biste napravili da uhvatite studenta da prepisuje?
Pad na ispitu
Ignorirao
Upozorio ga
Na predavanje...
kasnite
dolazite točno na vrijeme
ovisi, kako kada
poštujete akademsku četvrt
Od ispitne literature...
zahtijevao/la bih učenje iz mojih knjiga
skripte su okej
držao/la bih se provjerene literature
sve prema dogovoru
Kako bi izgledala vaša online nastava?
Poslao/la bih studentima prezentacije.
Držao/la bih predavanje u realnom vremenu putem online platformi.
Nisam za online nastavu, ne vidim kako bi mogla zamijeniti nastavu uživo.
Pripremio/la bih materijale i zadatke koji bi bili dostojna zamjena nastavi uživo, treba se prilagoditi 21. stoljeću.
Kako biste provjeravali prisutnost na nastavi?
Prozivanjem
Potpisivanjem
Koliko biste izostanaka tolerirali?
Najviše tri
Nijedan
Svejedno mi je
Do tri neopravdana i ostale samo ako su opravdani.
{"name":"Koji ste tip profesora?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QQDH61U72","txt":"Što najviše volite na faksu?, Kakav način poučavanja vam je najdraži?, Što biste napravili da uhvatite studenta da prepisuje?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker