Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Hogy sikerült volna a 2021-es őszi biológia érettségi?

Melyik az a jellemző, amely igaz a lúdfűre?
Jellemző rá a fás szár.
A kifejlett növény szállítónyalábjai körkörösen állnak.
Szára keresztmetszetében évgyűrűrendszer található.
A csírázását mindig a mag hosszú nyugalmi állapota előzi meg.
Melyik folyamatot jelöli a D) jelű nyíl?
Fotoszintézis
Állatok táplálkozása
Növényi szerves anyagok oxidációja
Lebontó szervezetek aerob (oxigénigényes) lebontó folyamatai
Melyik vitaminjellegű anyag hiánybetegségéről szól a fentebb olvasható orvostörténeti szemelvény?
A-vitamin
B-vitamin
C-vitamin
D-vitamin
A felsoroltak közül melyik a retina szerepe a látás folyamatában?
Benne alakul ki az adekvát inger.
A látás receptorsejtjei ülnek benne.
Benne alakul ki a látásérzet.
Fénytörő közeg.
Egy családban az anya „A”, az apa „B” vércsoportú. Lányuk „0”, fiuk pedig „AB” vércsoportú. Add meg a LÁNY genotípusát az IA, IB és i alléljelölések használatával!
Iᴬ i
Iᴮi
ii
IᴬIᴮ
Melyik kifejezés illik a pontozott vonalra?
konvergens
divergens
homológ
analóg
A halmazábrában három emberi szerv neve található. Melyik állítás illik a pirossal jelölt részbe? 
A szerv falának belső felszínét hámszövet borítja.
Az általa termelt váladék részt vesz a fehérjék emésztésében.
Fala szénhidrátokat bontó enzimeket termel.
Az általa tárolt váladéknak szerepe van a zsírok apró cseppekre bontásában.
0
{"name":"Hogy sikerült volna a 2021-es őszi biológia érettségi?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPZ9PTSKP","txt":"Melyik az a jellemző, amely igaz a lúdfűre?, Melyik folyamatot jelöli a D) jelű nyíl?, Melyik vitaminjellegű anyag hiánybetegségéről szól a fentebb olvasható orvostörténeti szemelvény?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/70-3166131/arabidopsis-thaliana-inflorescencias.jpeg?sz=1200-00000005841000005300"}
Powered by: Quiz Maker