Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

 
 
KVIZ TELEGROUP-01
TEST: Da li si lider ili menadzer?
 
Označi odgovor koji te više opisuje/sa kojim se više slažeš!

Sa svojim timom najčešće razgovaram o:
Gde smo i kuda želimo da idemo
Statusima projekata/posla i rezultatima
Kada razmislim o svojim dnevnim aktivnostima, mogu da kažem da sam najviše fokusiran/a na:
Obavljanje zadataka i rezultate
Rad sa ljudima – razumevanje i motivisanje
Kada je posao u pitanju:
Važno je da se noviteti polako uvedu i da se da dovoljno vremena da se stvari ustale
Treba stvari neprekidno inovirati, promena je osnov poslovanja
Veoma važna karakteristika dobrog lidera je:
Ume da sluša sagovornika
Održi stabilnost
Nametne svoje mišljenje
U poslu:
Radim prave stvari
Radim stvari na pravi način
Za mene kažu da sam osoba koja odlično rešava problem i organizuje posao:
Slažem se u potpunosti
Ne slažem se u potpunosti
Kada si deo menadžmenta važno je da vodiš računa da:
Ne rizikuješ, jer time možeš da dovedeš posao u pitanje
Preuzimaš rizik, jer u protivnom možeš da dovedeš posao u pitanje
Kad donosim odluke:
Dobro razmislim , uzmem sve činjenice u obzir i odluku donesem “hladne glave”
Nekad reagujem “iz srca”, čak i kad činjenice govore da treba drugačije odlučiti
Kad razmišljam o poslovnim ciljevima:
Pratim i vodim računa da sprovedemo dogovorene ciljeve za tekući mesec/kvartal
Trenutno sam u razmišljanjima o ciljevima za 2025
Moja prednost u poslu je:
Znam da postavim pravila, osiguram da se poštuju i rešavam probleme
Strateški razmišljam o budućnosti, inspirišem i motivišem saradnike
{"name":"TEST: Saznajte da li ste Lider ili Menadzer? - Take the Quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QI7QZJB","emurl":1,"txt":"Označi odgovor koji te više opisuje\/sa kojim se više slažeš!","img":"https://cdn.poll-maker.com/17-719271/kviz-telegroup-01.png?sz=1200-00000000001000005300","accounts":"@TeleGroupLtd","hash":"#TeleGroupTest"}