Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Saare Guugel 6

Keda peetakse 1896. a avatud Väikese väina tammi ehituse käimalükkajaks?
Carl Wilhem Freundlich
Mihhail Zinovjev
Vladimir Surovtsev
Arthur von Buxhoeveden
Mitu veerandliitrist pudelit Lahjentagge toonikut saab valmistada ühe kahetonnise kuuse okastest, kui üks okas kaalub 0,016 grammi?
10 000
20 000
50 000
100 000
Millist nime kannavad Venemaalt pärit endise tippajakirjaniku Filipp Bakhtini Saaremaal korraldatavad loomingulised lastelaagrid?
Ezel
Filipiinid
Kamchatka
Sahhalin
2019. aastal toimusid Gibraltaril 18. Saarte mängud. Saarlased on seal kaasa löönud 1991. aastast ning on hetkel medalite üldarvestuses esikümnes ehk üheksandal kohal. Palju saarlased medaleid kokku on pidanud kraapima, et üldtabelis esikümnesse jõuda?
138
238
338
438
Saaremaa mässu organisaatoriks on nimetatud Viktor Kingisseppa. Kingisepp omakorda pareeris, et selle päeva panid paika siiski hoopis teised mehed. Kelle peale Kingissepp osutas?
Lev Trotski ja Felix Dzeržinski
Karl Marx ja Friedrich Engels
Johan Laidoner ja Konstantin Päts
Johan Pitka ja Julius Kuperjanov
Kihelkonnal, Kaarmal, aga ka Abrukal on käibel olnud järgmine kõnekäänd: "Pakatend kut Upa mihe odrene kakk." Kelle või mille kohta niimoodi öeldi?
Lõhkikuivanud anuma
Valutava pea
Kohtlase inimese (kes keiksi aja naerab)
Külmavõetud varvaste
Venemaa Kommunistlise (enamlaste) Partei Peterburi Eesti osakonna häälekandja EDASI kirjutas veebruaris 1929 Leningradi Haridusemajas Saaremaa ülestõusu 10. aastapäeva puhul lavale toodud näitemängust. Mida pidas arvustaja selle üldiselt kiiduväärt ettevõtmise peamiseks puuduseks?
Revolutsionäärid paistsid laval mõisnikkude ja kodanliste tegelinskite sabarakkude kõrval harimatud ja saamatud välja.
Kordagi ei mainitud tükis enamlaste partei ja Lenini-Stalini tandemi juhtivat rolli töö- ja talurahva õiguste eest seismisel.
Etendus ei toonud välja klassivõitluse peamist postulaati – et töölisklassi võit rõhujate üle on ajalooline paratamatus ja Saaremaal juhtunu vaid väikene tagasilöök.
Tükis ei kasutatud sugugi saarte keelt ehk murret.
1926. a ilmus vabamüürlasest kirjaniku Eduard Hubeli (Mait Metsanurk) romaan, mis kujutas endast sõjakohtu otsuse järgi hukatud tähtsa kommunisti päevaraamatut. Üldiselt valitseva seisukoha järgi oli Hubelil seda romaani kirjutades silme ees olnud üks vuntsidega ja Viktori-nimeline mees. Mis oli selle raamatu pealkiri?
"Jumalata"
"Taavet Soovere elu ja surm"
"Jäljetu haud"
"Punane tuul"
Mis tänav kandis Kingissepa nime 1940–1941?
Põdra
Karu
Pääsukese
Kuke
Mis oli Viktor Kingissepa teine eesnimi?
Oswald
Johannes
Eduard
Konstantin
0
{"name":"Saare Guugel 6", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHG2IWP","txt":"Keda peetakse 1896. a avatud Väikese väina tammi ehituse käimalükkajaks?, Mitu veerandliitrist pudelit Lahjentagge toonikut saab valmistada ühe kahetonnise kuuse okastest, kui üks okas kaalub 0,016 grammi?, Millist nime kannavad Venemaalt pärit endise tippajakirjaniku Filipp Bakhtini Saaremaal korraldatavad loomingulised lastelaagrid?","img":"https://cdn.poll-maker.com/US/41-1367624/photo-1518837695005-2083093ee35b.jpg?sz=1200-00000008201000005300"}