Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Vlastivěda

Koho upálili v německé Kostnici v roce 1415, protože veřejně kritizoval církev?
Jana Lucemburského
Karla IV.
Jana Husa
sv. Vojtěcha
Který král měl přezdívku otec vlasti?
praotec Čech
Karel IV.
sv. Václav
Jan Lucemburský
Kterou bitvou skončily husitské války?
u Slavkova
na Vítkově
u Lipan
na Bílé hoře
Jakou měl přezdívku král Otakar II?
král železný a bronzový
král železný a zlatý
král železný a stříbrný
král železný a měděný
Jak se jmenovala nejstarší slovanská říše na našem území?
Kosmova říše
Velkomoravská říše
Moravská říše
Sámova říše
Podle které pověsti zanikla Velkomoravská říše po smrti Svatopluka?
O třech mečích
O třech šípech
O třech prutech
O třech bratrech
Kdo zavraždil sv. Václava?
jeho bratr Boleslav I. zvaný Ukrutný
jeho vnuk Boleslav II. zvaný Pobožný
jeho matka Drahomíra
jeho babička sv. Ludmila
Jak se jmenoval první český král s dědičným titulem?
Otakar II.
Otakar I.
Václav I.
Václav II.
Jak se jmenoval autor naší nejstarší dochované kroniky, kde se píše o pověstech a historii českých zemí?
Cyril a Metoděj
Kosmas
Jan Hus
Libuše
Jak se jmenoval nejslavnější a geniální husitský vojevůdce?
Prokop Holý
Jan Roháč z Dubé
Jan Žižka z Trocnova
Jan Želivský
Jak se jmenovala dcera krále Otakara I., která se zřekla majetku ve prospěch chudých a založila kláštery?
Sv. Ludmila
Sv. Anežka
Sv. Eliška
Sv. Barbora
Jak se jmenovali kněží, kteří přišli do Velkomoravské říše šířit křesťanství a vzdělanost a vymysleli naše první písmo?
Cecil a Matěj
Cyril a Metoděj
Hlahol a Martin
Sámo a Svatopluk
Král Václav II. zavedl peníze, kterými se dalo platit po celé Evropě. Jak se jmenovaly?
pražské groše
pražské krejcary
pražské zlaťáky
pražské tolary
Co mělo každé středověké město?
kanalizaci a vodovod
hrad a medvěda
hradby a příkop
klášter
Středověká společnost se dělila na rolníky, řemeslníky, obchodníky a šlechtu. Kterých bylo nejvíc?
šlechta
rolníci
řemeslníci
obchodníci
Díky čemu byli husité tak nepřemožitelní?
vozové hradby
cepy a sudlice
píšťaly a houfnice
praky
Jak se jmenuje město, které založili husité?
Praha
Brno
Jihlava
Tábor
České království se stalo ve středověku zámožné díky ložiskům stříbra. Kde se hlavně těžilo?
Brno a Praha
Jihlava a Kutná Hora
Tábor a Kouřim
Poděbrady a Kolín
Proti komu bojovali husité?
Jan Lucemburský
Karel IV.
Zikmund Lucemburský
Otakar II.
Jak se jmenoval první přemyslovský kníže, který vládl českým zemím?
Bořivoj
Václav
Svatopluk
Mojmír
Který mocný rod vyvraždil Boleslav II. zvaný Pobožný?
Mojmírovci
Slavníkovci
Lucemburkové
Vršovci
Jak se jmenoval otec Karla IV., manžel Elišky poslední Přemyslovny (sestry zavražděného Václava III.)?
Zikmund Lucemburský
Václav Lucemburský
Jiří Lucemburský
Jan Lucemburský
Jak se jmenuje patron české země?
praotec Čech
Karel IV.
sv. Václav
sv. Vojtěch
{"name":"Vlastivěda", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHEV199","txt":"Koho upálili v německé Kostnici v roce 1415, protože veřejně kritizoval církev?, Který král měl přezdívku otec vlasti?, Kterou bitvou skončily husitské války?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}