Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Konkurs wiedzy o Akcji III Most

linijka malopolska
 

REGULAMIN


 1. Organizatorem quizu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych " Karolina " ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa tel. 146781448 (dalej: Organizator).
 2. Quiz ma charakter otwarty i będzie sprawdzał wiedzę na temat działań w ramach Operacji III Most w ramach działań otwartego konkursu pt. „Nowe Oblicze historii”  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 3. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu.
 4. Quiz zostanie udostępniony uczestnikom 10 grudnia 2020 roku w godzinach 20-21 na stronie www.sanktuariumzabawa.pl
 5. Pierwszych 10 osób, które udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania, otrzyma upominki przygotowane przez organizatora. 
 6. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu do 11 grudnia 2020 r.
 7. Koszty wysyłki upominków pokrywa Organizator. Upominki zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
 8. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, w celu przesłania upominków.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sanktuarium.zabawa@gmail.com (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych "Karolina"
 10. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie www.sanktuariumzabawa.pl
 12. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 
Czy Akceptujesz regulamin?
Akceptuję regulamin Konkursu
linijka malopolska
 
Gdzie mieścił się niemiecki ośrodek badań nad nowymi broniami III Rzeszy, m.in. nad broniami V-1 i V-2
w Berlinie
w Norymberdze
w Peenemünde
w Gdańsku
 
Kiedy została przeprowadzona Akcja Most III ?
nocą z 2 na 3 czerwca 1939
nocą z 25 na 26 lipca 1944
nocą z 28 na 29 lipca 1942
nocą z 1 na 2 sierpnia 1944
 
Jaki samolot uczestniczył bezpośrednio w akacji Most III ?
Supermarine Spitfire
Junkers Ju 87
LWS-3 Mewa
Dakota DC-3
 
Skąd wystartowała Dakota (KG-477) lecąca w stronę okupowanej Polski
z Brindisi
z Bari
z Rzymu
z Sycylii
 
linijka malopolska
 
 
Która z rakiet na grafice to broń V2 ?
Untitled-1
 
1
2
3
4
Jaka była nazwa lądowiska Akcji III na którym wylądowała Dakota?
Ćma
Krokus
Motyl
Tulipan
 
W okolicach której miejscowości znaleziono fragmenty rakiety V2?
Sulejów
Sarnaki
Białystok
Blizna
 
Kto wchodził w skład załogi samolotu Dakota biorącego udział w Akcji III Most?
George Culliford
Kazimierz Szrajer
J.P. Williams
J. Appelby
 
W pobliżu których miejscowości podczas Operacji III Most wylądował samolot Dakota
Zabawa
Wał-ruda
Jadowniki Mokre
Wietrzychowice
 
W Której z poniższych miejscowości miał miejsce niemiecki poligon doświadczalny dla broni V2
Dębica
Sarnaki
Blizna
Dęblin
 
Który z poniższych samolotów eskortował "Dakotę" lecącą w stronę Polski
Hawker Hurricane
Liberator B-24
Fairey Firefly
Hornet F Mk.1
 
Kto przygotował dokumentację broni V2 na podstawie znalezionych jej fragmentów?
prof. Janusz Groszkowski
Wernher von Braun
prof. Marcel Struszyński
inż. Antoni Kocjan
 
Akcję Most III zabezpieczał oddział AK o nazwie:
DZIK
URBAN
ORZEŁ
MOTYL
 
Jaki materiał podłożono pod koła Dakoty, aby pomóc jej wystartować na podmokłym terenie
Drzwi stodoły
Deski
Gałęzie
Kamienie
 
Dowódca ochrony lądowiska "Motyl" to:
Kazimierz Bilski
Jan Nowak
Władysław Kabat
Tadeusz Kossakowski
 
Jak nazywał się człowiek, który podczas Akcji III Most obsługiwał radiostację i miał za zadanie skontaktować się z pilotem samolotu?
Zdzisław Baszak pseudonim Pirat
Jerzy Chmielewski pseudonim Rafał
Stanisław Wróbel pseudonim Szary
Władysław Bysiek pseudonim Morena
{"name":"Konkurs wiedzy o Akcji III Most", "url":"https://www.quiz-maker.com/QHEH4PKMM","txt":"REGULAMIN Organizatorem quizu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych \" Karolina \" ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa tel. 146781448 (dalej: Organizator). Quiz ma charakter otwarty i będzie sprawdzał wiedzę na temat działań w ramach Operacji III Most w ramach działań otwartego konkursu pt. „Nowe Oblicze historii”  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu. Quiz zostanie udostępniony uczestnikom 10 grudnia 2020 roku w godzinach 20-21 na stronie www.sanktuariumzabawa.pl Pierwszych 10 osób, które udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania, otrzyma upominki przygotowane przez organizatora.  Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu do 11 grudnia 2020 r. Koszty wysyłki upominków pokrywa Organizator. Upominki zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, w celu przesłania upominków. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sanktuarium.zabawa@gmail.com (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych \"Karolina\" Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie www.sanktuariumzabawa.pl Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.   Czy Akceptujesz regulamin?, Gdzie mieścił się niemiecki ośrodek badań nad nowymi broniami III Rzeszy, m.in. nad broniami V-1 i V-2, Kiedy została przeprowadzona Akcja Most III ?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker