Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Kviz iz književnosti

Stilska figura karakteristična za narodno pjesništvo, sastavljena od pitanja, mogućih odgovora, njihove negacije i konačnoga odgovora, naziva se...
gradacija
polisindeton
retoričko pitanje
slavenska antiteza
Grčki junak koji je sudjelovao u Trojanskome ratu i isticao se hrabrošću, odanošću i prijateljstvom, a sukobio se sa svojim zapovjednikom zbog robinje jest...
Agamemnon
Ahilej
Odisej
Patroklo
Koji od sljedećih pjesnika pripada rimskoj antičkoj književnosti?
Alkej
Anakreont
Katul
Pindar
Koji dramski junak izgovara sljedeće riječi: „Daj da vidim (Uzima lubanju.) – Jao, jadni Yorick! – Poznavao sam ga, Horacije.”?
Edip
Prometej
Harpagon
Hamlet
Koje od sljedećih književnih djela pripada istomu rodu kao i „Dundo Maroje”?
„Ribanje i ribarsko prigovaranje”
„Dubravka”
„Planine”
„Satir iliti divji čovik”
Od koliko se stihova sastoji sonet?
deset
dvanaest
četrnaest
šesnaest
Koji je časopis uređivao Antun Branko Šimić?
„Danas”
„Kolo”
„Vijavica”
„Vijenac”
Koja je od sljedećih drama nastala u razdoblju romantizma?
„Nora”
„Kralj Lear”
„Gostioničarka Mirandolina”
„Razbojnici”
Koja se od sljedećih tvrdnja odnosi na nadrealizam?
Djelovanje umjetnika temeljilo se na pozitivističko-materijalističkim shvaćanjima prema kojima sve pojave treba svesti na njihove prirodne uzroke.
Predstavnici pravca vjeruju u čovjekovu determiniranost nasljeđem i sredinom te u uvođenje znanstvene metode u književnost.
Književnost je nastajala pod utjecajem psihoanalitičke teorije Sigmunda Freuda.
Književnici su veličali civilizaciju strojeva, dinamizma i agresivnost.
Koje je od sljedećih djela inkunabula?
„Ljetopis popa Dukljanina”
„Misal po zakonu rimskoga dvora”
„Red i zakon zadarskih dominikanki”
„Zapis popa Martinca”
Koje od sljedećih djela pripada poetskomu realizmu?
„Lovčevi zapisi”
„Ana Karenjina”
„Zločin i kazna”
„Kabanica”
Što je zajedničko Petrarkinu i Shakespeareovu sonetu?
Sastoje se od dvaju katrena i dviju tercina.
Uvijek sadržavaju akrostih.
Imaju isti rimotvorni uzorak u strofama.
Imaju isti broj stihova.
Koja od sljedećih književnih vrsta pripada epskomu rodu?
bajka
oda
elegija
sonet
Koja je stilska figura upotrijebljena u sljedećim stihovima: „Ja sam lud radi vjetra / vjetra što veselo ide.”?
anafora
epifora
simploka
anadiploza
Koji je avangardni pravac utemeljio Tristan Tzara?
ekspresionizam
nadrealizam
dadaizam
futurizam
0
{"name":"Kviz iz književnosti", "url":"https://www.quiz-maker.com/QDC2WSJT3","txt":"Stilska figura karakteristična za narodno pjesništvo, sastavljena od pitanja, mogućih odgovora, njihove negacije i konačnoga odgovora, naziva se..., Grčki junak koji je sudjelovao u Trojanskome ratu i isticao se hrabrošću, odanošću i prijateljstvom, a sukobio se sa svojim zapovjednikom zbog robinje jest..., Koji od sljedećih pjesnika pripada rimskoj antičkoj književnosti?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker