Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Kuljetukset ja logistiikka

Heinäkuussa astuu voimaan EU:n arvonlisäverouudistus. Jatkossa on tullattava EU-alueen ulkopuoliset verkkokauppaostokset seuraavasti:
Kaikki ostokset
Yli 22 euron arvoiset ostokset
Yli 150 euron arvoiset ostokset
Ever Given -konttialus tukki maaliskuussa Suezin kanavan viikoksi. Haverihetkellä Ever Givenin kyydissä oli
1 830 konttia
18 300 konttia
81 300 konttia
Ruotsissa oli vuonna 2018 Eurostatin tilaston mukaan rautateitä yhteensä
4 080 kilometriä
7 589 kilometriä
10 899 kilometriä
Suomessa vastaava luku oli
3 200 kilometriä
5 923 kilometriä
7 507 kilometriä
Mihin liittyy lyhenne TEU?
Rautateiden turvallisuusstandardi
Lentoliikenteen nopeusyksikkö
Konttirahdin mittayksikkö
Yksi TEU (twenty foot equivalent unit) tarkoittaa yhtä 20 jalkaa pitkää, 8 jalkaa leveää ja 8,5 jalkaa korkeaa konttia. Mikä on kontin sisätilavuus?
22 kuutiometriä
32 kuutiometriä
42 kuutiometriä
Ruotsin suurin rahtisatama on
Göteborgin satama
Tukholman satama
Trelleborgin satama
Mitä tarkoittaa merikuljetuksissa käytetty lyhenne ro-ro?
Roll on roll off eli laivaa, johon kuormaus tapahtuu aluksen sivusta, perästä tai keulasta rullaten
Konttialusta, jossa kontit pinotaan riveihin
Alusta joka liikennöi kahden rahtisataman väliä
Suomessa logistiikka- ja liikennesektori työllistää
noin 5 000 eri yrityksessä noin 20 000 työntekijää
noin 10 000 eri yrityksessä noin 60 000 työntekijää
noin 20 000 eri yrityksessä noin 120 000 työntekijää
Vuonna 2020 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä tonneina mitattuna
17 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.
10 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna
3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.
0
{"name":"Kuljetukset ja logistiikka", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBHGEJY3A","txt":"Heinäkuussa astuu voimaan EU:n arvonlisäverouudistus. Jatkossa on tullattava EU-alueen ulkopuoliset verkkokauppaostokset seuraavasti:, Ever Given -konttialus tukki maaliskuussa Suezin kanavan viikoksi. Haverihetkellä Ever Givenin kyydissä oli, Ruotsissa oli vuonna 2018 Eurostatin tilaston mukaan rautateitä yhteensä","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker