Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Kviz iz jezika

1. Koja se glasovna promjena provodi u nominativu množine imenice oblak?
jednačenje po zvučnosti
epenteza
sibilarizacija
palatalizacija
U kojemu su primjeru obje riječi pravilno napisane?
mlijeko > mlijekar
pijesak > pjeskovit
donijeti > donjeo
naliti > naljevati
Koji bezvučnici nemaju svoj zvučni par?
p, t, k
f, c, h
f, c, v
b, d, g
Koja se od navedenih pokrata u hrvatskom jeziku ne deklinira?
RH
DVD
EU
HNK
U kojoj je od sljedećih rečenica točan genitiv imena Walt Disney?
Pogledali smo crtani film Walta Disney-ja.
Pogledali smo crtani film Walta Disney-a
Pogledali smo crtani film Walt Disneya.
Pogledali smo crtani film Walta Disneyja.
U kojoj je rečenici uz imenicu potvrda uvrštena atributna surečenica?
Dobio je potvrdu kako bi mogao položiti stručni ispit.
Dobio je potvrdu o položenom stručnom ispitu.
Dobio je potvrdu jer je položio stručni ispit.
Dobio je potvrdu da je položio stručni ispit.
Koliko je nepromjenjivih riječi u sljedećoj rečenici: „Ipak ju je jučer iznenada zamijenio.”?
dvije
tri
četiri
pet
U kojoj se imenici u dativu jednine provodi sibilarizacija?
baka
liga
ruka
seka
Koja je riječ pravilno napisana?
rasčetvoriti
raščetvoriti
razčetvoriti
ražčetvoriti
Kako se naziva vrsta gramatičke veze u sintagmi „Florentinske elegije”?
slabo upravljanje
jako upravljanje
pridruživanje
sročnost
Što je predikat u sljedećoj rečenici: „Nisu si mogli pomoći.”?
nisu mogli
mogli pomoći
nisu mogli pomoći
si mogli pomoći
Kojoj vrsti zavisnosloženih rečenica pripada sljedeća rečenica: „Želio je vidjeti svijet o kojemu je toliko slušao.”?
atributnim
objektnim
predikatnim
priložnim
Koja je od sljedećih rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikog i malog početnog slova?
Ove godine na Srednjemu Jadranu boravit će više turista nego prošle godine.
Kad je svrgnut car Romul Augustul, propalo je Zapadno Rimsko Carstvo.
Na izmaku rimske Antike sveti je Augustin napisao „Ispovijesti”.
Posjetili su Baziliku Svetoga Petra u Rimu.
Koja je sintagma u sljedećoj rečenici rezultat pridruživanja: „Zavodnički se nasmiješio, namignuo joj pa izvadio veliku čokoladu i bocu vina.”?
zavodnički se nasmiješio
namignuo joj
veliku čokoladu
bocu vina
Koji je pravilan oblik glagola jaukati u 3. licu jednine imperfekta?
jauče
jauka
jaukaše
jauknu
0
{"name":"Kviz iz jezika", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBD92RU72","txt":"1. Koja se glasovna promjena provodi u nominativu množine imenice oblak?, U kojemu su primjeru obje riječi pravilno napisane?, Koji bezvučnici nemaju svoj zvučni par?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker