Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Dva a pol chlapa test

Charlie s priateľkou Courtney praktizovali v posteli jednu netradičnú polohu. Jej názov bol? 

Fínske sane
Japonské okuliare
Vianočný keksík

V ktorom roku mal seriál premiéru?

2001
2005
2003

Megan Fox stvárnila v seriáli príbuznú gazdinej Berty. Bola jej...?

Dcéra
Vnučka
Neter

Martin Sheen, otec Charlieho Sheena, stvárnil postavu otca Rose a neskôr mal rormánik s Evelyn Ako sa volala jeho postava? 

Harry
Harrold
Harvey

Charlie sa stal detskou hviezdou. Aké bolo jeho umelecké meno? 

Charlie Cereália
Charlie Wafla
Charlie Palacinka

Alan mal Volvo, Charlie Mercedes. V prvej série však jazdil Charlie na inej značke auta, akej? 

Bentley
Jaguar
BMW

Charlie mal priateľku, ktorá sa neskôr dala preoperovať na muža. Jej meno bolo? 

Chelsea
Melissa
Gill

Charlie mal svoju matku v telefóne uloženú na rýchlej voľbe Aké číslo to bolo? 

6
66
666

Dr. Herb Melnyk mal najskôr iné krstné meno. Aké? 

Greg
Steve
Paul

Charlie mal na svoj dom hneď niekoľko hypoték. Koľko ich bolo? 

2
3
4
0
{"name":"Dva a pol chlapa test", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q6Q2OSJO3","txt":"Charlie s priateľkou Courtney praktizovali v posteli jednu netradičnú polohu. Jej názov bol?, V ktorom roku mal seriál premiéru?, Megan Fox stvárnila v seriáli príbuznú gazdinej Berty. Bola jej...?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker