Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Cwblhewch ein gwiriad iechyd dyled

Rwy’n cael trafferth talu fy rhent neu forgais.
Ie
Na
Ni allaf fforddio talu fy miliau Treth Gyngor.
Ie
Na
Rwyf wedi methu fy ad-daliadau ar fy miliau nwy, trydan a dŵr.
Ie
Na
Mae pobl y mae arnaf arian iddynt wedi cysylltu â mi, fel asiantaeth casglu dyledion, neu asiant gorfodi (beili).
Ie
Na
Mae’n straen ceisio clirio cardiau credyd, benthyciadau neu fy ngorddrafft
Ie
Na
Rwy’n poeni’n aml ac yn teimlo dan straen ynglŷn â fy nyledion.
Ie
Na
{"name":"Cwblhewch ein gwiriad iechyd dyled", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q6O4WLT","txt":"I struggle to pay my bills on time, I've barely got enough money for food or essentials like school items, I rely on credit cards or loans to pay for essentials","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker