Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

To zdarzyło się w XX-leciu międzywojennym, czy w XXI wieku?

Kiedy zostało zrobione to zdjęcie?
Dwudziestolecie międzywojenne (1938)
XXI wiek (2015)
Kiedy padły te słowa o Obozie Narodowo- Radykalnym?
 
"Nad nieszczęsną młodzieżą można się ostatecznie litować, bo często naprawdę nie wie ona, co czyni, a czasem w swej aberracji duchowej wierzy nawet, że służy jakiejś, pożal się Boże, idei."
Dwudziestolecie międzywojenne (1936)
XXI wiek (2016)
Kiedy (z ust znanego księdza katolickiego) padły te słowa:
 
"Najwyżej postawionymi masonami są Żydzi. Są to wrogowie Chrystusa i wrogowie chrześcijan, nienawidzą nas"
Dwudziestolecie międzywojenne (1937)
XXI wiek (2016)
Imperium amerykańskie nie włącza istnienia suwerennego państwa polskiego do swej racji stanu – uważa pewien znany polityk, kandydat na Prezydenta RP, który szczegółowo analizuje międzynarodową sytuację oraz zbliżającą się wojnę między światowymi mocarstwami. W tych rozgrywkach deserem dla Żydów ma być właśnie Polska.
 
Który to rok?
 
Dwudziestolecie międzywojenne (1939)
XXI wiek (2014)
Kiedy powstał pomysł stworzenia specjalnej klasy narodowo-matematycznej, której wyróżnikami miały być zajęcia z nauki strzelania, wyjazdy w teren (kilkudniowe cykle, podczas których będzie testowana wytrzymałość uczniów na ekstremalne warunki) oraz zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego?
Dwudziestolecie międzywojenne (1936)
XXI wiek (2016)
Kiedy padły te słowa?
 
"To jest jasne, że chcąc zapewnić przyszłość Polski, trzeba usilnie i konsekwentnie dążyć do tego, żeby Żydów w naszym kraju było coraz mniej (...). Podstawą ich siły jest opanowanie handlu w Polsce, a w części znacznej i rzemiosła, zażydzenie naszych miast i miasteczek. Polacy muszą sami wziąć w ręce swój handel, oczyścić z Żydów swe rzemiosła"
Dwudziestolecie międzywojenne (1934)
XXI wiek (2010)
Kiedy zostało zrobione to zdjęcie?
Dwudziestolecie międzywojenne
XXI wiek
Kiedy padły te słowa?
 
"Ten, kto nie chce w Polsce rządzić w myśl interesów narodu polskiego, musi rządzić w myśl interesów żydowskich, mniejszości niemieckiej, czy patologicznie kształconej narodowości ukraińskiej."
Dwudziestolecie międzywojenne
XXI wiek
Włoscy faszyści (na zaproszenie polskich posłów- narodowców) odwiedzają polski Sejm. Który to rok?
Dwudziestolecie międzywojenne (1938)
XXI wiek (2015)
Prezydent i Premier Polski biorą udział w uroczystości państwowej, podczas której zostają sfotografowani na tle flag Obozu Narodowo- Radykalnego. Który to rok?
Dwudziestolecie międzywojenne (1938)
XXI wiek (2016)
Obóz Narodowo- Radykalny został wpuszczony do Katedry w Białymstoku, gdzie obchodził rocznicę swojego powstania. W czasie Mszy zostało wygłoszone kazanie o braku tolerancji dla "nowotworu toczącego Polskę", a po wyjściu z kościoła wznoszono antyżydowskie (między innymi) hasła. Zagranicznym studentom zalecono nie wychodzić w tym dniu z mieszkań. Kiedy to wydarzenie miały miejsce?
Dwudziestolecie międzywojenne (1936)
XXI wiek (2016)
0
{"name":"To zdarzyło się w XX-leciu międzywojennym, czy w XXI wieku? - Take the Quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q650PTZ","emurl":1,"txt":"Jak silny był Obóz Narodowo- Radykalny w XX-leciu międzywojennym? Czy są jakieś podobieństwa między 1935, a 2015 rokiem? Czy żyjemy w przedwojennych czasach?","img":"https://cdn.poll-maker.com/9-415097/2000px-nop-logo-svg.png?sz=1200-000010100053"}