Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Silkeborg uge 13

Hvad hedder ejendommen, der nu rummer højskolen Oasehøjskolen, og som Silkeborg Kommune har sat til sag?
Oustrupgård
Oustrupskov
Oustruplund
Oustrupkær
Hvilket område i Silkeborg har nu den højeste huspris målt på kvadratmeterprisen?
Sydbyen
Sejs-Svejbæk
Hvinningdal
Kragelund
Hvor stort overskud efter skat fik virksomheden Borg Automative i 2020?
57,7 mio. kr.
59,7 mio. kr.
61,7 mio. kr.
63,7 mio. kr.
Hvad blev resultatet af sidste weekends håndboldkamp mellem BSH og Sønderjyske?
31-21
37-20
36-17
37-18
Hvad kan Ry kirke indvie i begyndelsen af maj?
En ny altertavle
En ny prædikestol
Et nyt orgel
En ny døbefont
Hvilket middel tager beboerne i Thorsø i anvendelse for at skræmme råger væk?
De ødelægger rågernes reder
De har fået tilladelse til at skyde rågerne
De benytter en skræmmekanon
De knuser rågernes æg
Hvor stort et beløb har Sejs-Svejbæk IF mistet på grund af coronapandemien?
400.000 kr.
500.000 kr.
600.000 kr.
700.000 kr.
Hvor mange biler kører der i gennemsnit hvert døgn på Frederiksberggade i Silkeborg?
11.500
12.500
13.500
14.500
Hvortil udbreder Voel Ismejeri forretningen til i år?
Samsø
Endelave
Fanø
Ærø
Hvor mange medlemmer er der i Silkeborg Tennisklub?
200
250
300
350
0
{"name":"Silkeborg uge 13", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q4Y2XUP6C","txt":"Hvad hedder ejendommen, der nu rummer højskolen Oasehøjskolen, og som Silkeborg Kommune har sat til sag?, Hvilket område i Silkeborg har nu den højeste huspris målt på kvadratmeterprisen?, Hvor stort overskud efter skat fik virksomheden Borg Automative i 2020?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Tools: Quiz Maker | Survey Maker