Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Hvem bør du stemme? Er du en Liberalist?

Bompenger og skatt
Bilistene betaler nok avgifter utenom bompengene, la oss stoppe offentlig sløsing og redusere både bompenger, eiendomsskatt, inntektsskatt og formueskatt.
Politikerne bruker pengene mer fornuftig enn jeg gjør selv. Bilistene betaler ikke nok, eventuelt kan vi kan øke skatten for alle.
Kulturbudsjett i kommunen
Folk bør få bestemme selv hva kulturpengene deres skal gå til, enten det er fotball, kino, kunst eller andre ting
Politikerne bør bestemme hva som er kultur for alle innbyggerne, folk har ikke godt av å bestemme slikt selv.
Politiet bør bruke ressursene sine på
Vold, voldtekter og tyveri
Folk som sier stygge ting på internett, folk som røyker grønne planter og folk som spiller poker i stedet for Lotto.
Du har kjøpt deg en landlig tomt der du ønsker å leve et fredfullt og godt liv med familien.
Vår lykke er verdifull. Vi bør få lov til å bygge hus og bo her.
Politikerne må styre hvor folk bor, slik at det ikke blir unødvendig bilkjøring og mengden co2 i atmosfæren øker fra 0,041 % til 0,042 %.
Når jeg skal velge barnehage og skole for barna mine, legevakt når jeg er syk, eldrehjem når jeg blir gammel og psykisk hjelp eller rusomsorg hvis jeg får problem, så ønsker jeg...
å velge det tilbudet med det beste ryktet, de beste resultatene og som passer min situasjon. Jeg bør få like mye offentlig støtte enten jeg velger et offentlig eller privat tilbud.
det samme offentlige tilbudet som alle andre har. Kostnaden er kanskje høy, mye penger forsvinner i stat og byråkrati, kvalitet og resultat er kanskje middelmådig, men det er i alle fall likt for alle.
Miljø og omgivelser
Folk tar bedre vare på sin egen eiendom enn andres eiendom. Når folk har det de trenger ellers i livet vil de gjerne også ha det rent rundt seg.
Politikere tar generelt fornuftige valg som ikke får uplanlagte konsekvenser. Kommunen bør ikke selge sine eiendommer til private.
Buss og taxi
De som vil kjøre buss og drosje bør få lov til det. Mer konkurranse vil føre til lavere taxiprisr og mindre buss-subsidiering.
Buss-selskap og taxisjåfører må beskyttes fra konkurranse. Politisk innblanding kommer kundene til gode.
Du har lenge drømt om å bygge på huset ditt, og endelig har du fått nok penger, men du må først søke kommunen om tillatelse. Hvordan tenker du?
Det er mitt hus på min eiendom og jeg betaler selv, altså bør jeg få bestemme hva jeg vil gjøre. Dersom kommunen ikke holder sin egen svarfrist bør jeg få lov til å gå i gang.
Det er nok viktig for fellesskapet at kommunen har styring på meg og huset mitt. Litt venting har aldri skadet noen.
Hvem er best skikket til å drive havn, svømmehall, kulturtilbud, idrettsanlegg, vei og forretninger?
Private som er avhengige av fornøyde kunder som betaler frivillig for tjenestene de får. Gjør de en god jobb tjener de penger, gjør de en dårlig jobb så taper de penger. Men det er uansett ikke mine skattepenger.
Politikere som ikke trenger å drive økonomisk forsvarlig siden det alltid kommer inn nye skattepenger. Det er bra at de bygger signalbygg med andres penger i stedet for å vedlikeholde eksisterende bygninger som kommunen eier. Jeg vil tvinge alle andre i kommunen til å betale dette sammen med meg.
Meningen med livet er...
å gjøre meningsfulle ting sammen med mennesker jeg liker. Dersom mindre skatt, avgifter og reguleringer kan gi meg tid og penger til dette, så er jeg interessert!
at jeg og barna mine skal bli gode skattebetalere som holder velferdsstaten gående.
{"name":"Hvem bør du stemme? Er du en Liberalist?", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q43H3HR","txt":"Bompenger og skatt, Kulturbudsjett i kommunen, Politiet bør bruke ressursene sine på","img":"https://cdn.poll-maker.com/44-1466242/liberalvalgomat.jpg?sz=1200-00000022291000005300"}