Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih

Koliko Slovencev je bilo med 2. svetovno vojno poslanih v nemška koncentracijska taborišča?
Več kot 30.000
Več kot 20.000
Več kot 15.000
Več kot 10.000
Katere predmete so lahko obdržali taboriščniki ob prihodu v taborišče?
Denar
Zobrno krtačko
Robec
Čevlje
Obleko
Hrano
Je imel v taborišču vsak svojo posteljo?
DA
NE
Zakaj so se morali taboriščniki večkrat na dan zbrati na zbornem mestu, t. i. Apelplatzu?
Da so jim razdelili delo
Da so jih prešteli
Da so jih poniževali
Kaj je pomenila oznaka J v rdečem trikotniku, prišitem na taboriščni obleki?
Jud
Jugoslovan
So v vseh taboriščih taboriščnikom vtetovirali v roko številke?
DA
NE
Kako so si lahko taboriščniki strigli nohte na nogi?
S škarjami
Lomili so jih
So taboriščniki ob prihodu v taborišče dobili žlico ali ne?
DA
NE
​Kateri poklici so bili v taboriščih najbolj iskani?
Zdravniki
Rokodelci
Kovinarji
Kaj je bila najbolj pogosta kazen v taborišču?
Smrt
25 udarcev
Dodatno delo
Stradanje
V katerem jeziku so morali taboriščniki pisati pisma domačim?
Nemškem jeziku
Slovenskem jeziku
Kaj je bila v taborišču glavna valuta pri trgovanju z osebnimi predmeti?
Obleka
Cigareti
Hrana
Denar
Je bilo v nemških taboriščih likovno ustavarjanje dovoljeno?​
DA
NE
{"name":"Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q0IKPLT","txt":"Koliko Slovencev je bilo med 2. svetovno vojno poslanih v nemška koncentracijska taborišča?, Katere predmete so lahko obdržali taboriščniki ob prihodu v taborišče?, Je imel v taborišču vsak svojo posteljo?","img":"https://cdn.poll-maker.com/51-1782116/osebni-predmet.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker